Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden samen met het Privacybeleid (gezamenlijk “Voorwaarden”) bepalen het gebruik van de services op visasrilanka.be [“Website”], website en inhoud (gezamenlijk de “Service”) door u (“Gebruiker”). U stemt in met en aanvaardt de Voorwaarden door u te registreren voor of door de Service of een deel ervan te gebruiken en / of wanneer u het selectievakje “Ik heb de voorwaarden en bepalingen gelezen en hiermee akkoord gaat” aanvinkt bij het indienen van een visumaanvraag.

Daarom raden wij u ten zeerste aan (“Gebruiker”) om alle Voorwaarden die op deze pagina worden vermeld grondig en volledig te lezen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers bij het gebruik van onze service.

Om de Service te gebruiken, moet u minstens achttien (18) jaar oud zijn. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, of ten minste achttien (18) jaar oud bent, maar minderjarige bent in het land waar u woonachtig bent, moet uw ouder of wettelijke voogd uw registratie namens u laten accepteren en uw gebruik van de service goedkeuren. Iedereen die de registratie voltooid, moet juridisch bevoegd zijn.

Verplichtingen van de gebruiker bij gebruik van de service

  • De gebruiker zal correcte en volledige informatie verstrekken (zonder enige fouten of weglatingen) zoals vermeld in hun paspoort en andere documenten bij het invullen van het aanvraagformulier.
  • De gebruiker zal zich onthouden van het invoeren van onjuiste en / of onwettige informatie.
  • De gebruiker gaat ermee akkoord om aanvullende informatie (naast de informatie die is vereist op het aanvraagformulier) te verstrekken die nodig is om hun ETA te verwerken.

Restitutiebeleid

Alle betalingen op de website zijn strikt niet-restitueerbaar.

Dit is te wijten aan het strikte ‘geen restitutie’ beleid van de Sri Lankaanse ETA-visum verlenende autoriteit, het Department of Immigration & Emigration van Sri Lanka. We kunnen u geen terugbetaling aanbieden als uw aanvraag wordt afgewezen door de Sri Lankese overheidsinstanties. In het geval van afgewezen visumaanvragen, moet je een nieuw visum voor toeristen / zaken / doorreizen bezoeken en aanvragen bij je plaatselijke Sri Lankaanse ambassade, die extra moet worden betaald. In het geval dat u een aanvraag met onjuiste informatie hebt ingediend, kunnen we geen teruggaven uitvoeren en moet u een nieuwe aanvraag indienen en een nieuwe betaling doen. De enige uitzondering op het strikte niet-restitutiebeleid wordt alleen gemaakt in het geval van fouten van onze kant bij het indienen van uw informatie bij de Sri Lankese overheidsinstanties. In dergelijke gevallen is de terugbetaling beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald om de service te gebruiken (of, naar eigen goeddunken, om u opnieuw van dienst te zijn).
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling, neem dan contact met ons op via info@visasrilanka.be.

Aansprakelijkheid voor onze Services

visasrilanka.be, is niet verantwoordelijk voor verloren inkomsten, winst of financieel, gegevensverlies of indirecte, speciale, voorbeeldige, gevolg- of punitieve schade.

visasrilanka.be is niet aansprakelijk voor enige kosten, schade en uitgaven voortvloeiend uit welke fout of oorzaak dan ook, en inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor wijzigingen in reizen, reisonderbreking, of preventie of beperking van reizen en de daaruit voortvloeiende kosten en kosten, ongeacht dergelijke schade, uitgaven of kosten zijn incidenteel, direct, consequent, bijzonder, exemplarisch of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot winstderving of inkomsten, die de door de klant betaalde visumkosten van Sri Lanka voor de verwerking van visa overschrijden, ongeacht omstandigheden, ongeacht of visasrilanka.be ervan op de hoogte was dat dergelijke schade zou kunnen worden geleden en of visasrilanka.be hiervoor aansprakelijk kan zijn, een bijdragende oorzaak.

visasrilanka.be is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor enig bedrag voor vertraging of verlies veroorzaakt door gebeurtenissen die we niet kunnen controleren of niet onder controle hebben, inclusief maar niet beperkt tot weersomstandigheden, oorlog, daden van God, daden van publieke vijanden, burgerlijke opschudding , stakingen of handelingen of nalatigheden van overheidsinstanties (dit houdt ook in dat de website van de overheid down / niet beschikbaar is).

visasrilanka.be is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de acties of de inacties van de functionarissen en het personeel van de regering van Sri Lanka. visasrilanka.be is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor de acties en inacties van de regering van Sri Lanka. Verwerkingstijd voor de toeristen- / zakelijke / doorreis visum en de ETA-vergoeding in Sri Lanka wordt door visasrilanka.be bij benadering vermeld op basis van onze ervaring met de websites van de Sri Lankaanse overheid. visasrilanka.be is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor de verwerkingstijden of vertragingen in de verwerking.

Visumvereisten voor Sri Lanka met betrekking tot de Sri Lankaanse ETA-vergoeding worden vastgesteld door de regering van Sri Lanka en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Visasrilanka.be streeft ernaar om volledige en actuele informatie te verstrekken, maar wij kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie de meest volledige en actuele informatie is. visasrilanka.be is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke informatie. Bovendien is visasrilanka.be niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de visumleges of voor vertragingen of verliezen die verband houden met dergelijke wijzigingen.

Zodra een visum is verwerkt, hanteren we een strikt beleid voor geen restitutie. Dit is te wijten aan het strikte ‘geen restitutie’ beleid dat wordt toegepast door de regering van Sri Lanka. Er zijn geen uitzonderingen.

We raden ten zeerste af om niet-restitueerbare tickets of reserveringen te kopen voordat uw Sri Lankaanse ETA-visum is beveiligd en in uw bezit is.

* Een ETA geeft de houder toestemming om te reizen naar een land. Hoewel de regering van dat land steeds het recht blijft behouden om een reiziger de toegang te weigeren zonder het opgeven van een duidelijke reden. Zelfs als deze persoon in het bezit is van een geldig ETA. In de praktijk komt dit weinig voor.